⁠⁠⁠⁠ Telefonía Móbil | Opegal

PROMOCIÓN: Telefonía Móbil

chamadas-ilimitadas-novaschamadas-ilimitadas-novas-1

chamadas-ilimitadas-novas-2

boton-conectateconnos

Outras Promocións

Prezos con IVE. Máximo 120 destinos diferentes. Chamadas ilimitadas dentro dunhas “normas de uso razonable”. Se se realiza un consumo mensual que cuadriplique á media de consumo mensual dos clientes de Cablemóvil que teñan contratada a Tarifa Ilimitada, Cablemóvil poderá enviar un SMS ó cliente informándolle do número de minutos que consumeu e pasará a tarificar a precio fora de bono tras 100 minutos adiccionais consumidos. Superado o límite destinos tarificarase 0,10€/min. Establecemento da chamada a 0,18€. Media actual de clientes 600€/mes. Máis info das normas de uso razonable en www.cablemovil.es. Superados os bonos de datos a velocidade baixa a 16kbps durante 1Gb adiccional, superado o xiga a baixa velocidade, a conexión cortarase ata o mes seguinte.

Prezos IVE incluido. TARIFA BÁSICA, cuota 1,99€/mes, chamadas a 0€/min os primeiros 5 minutos de cada chamada. Desde o min. 6 a 0,036€/min. Establ. de chamada a 0,181€. Tarifa de datos por defecto 0,036€/MB. BONOS DE MINUTOS a fixos e móbiles nacionais as 24h do día. Superados os min. do bono contratado tarifícase segundo Tarifa Básica. BONOS DE MEGAS navegación a máx. velocidade. Superado  o 100% do bono a velocidade baixa a 16kbps; en Bono MM de 100MB baixa ata 200MB: en Bono MM de 300MB baixa ata 600MB; en Bono MM de 500MB baixa ata 1XB: en Bonos MM de 1XB, de 2XB, de 3XB, de 5XB e de 10XB a velocidade baixa ata 1XB adicional. Superada a baixada de velocidade a conexión córtase ata o mes seguinte. BONOS INTERNACIONAIS en chamadas a fixos e móbiles dos destinos indicados. Superado o bono tarifícase a precio internacional estándar de tarifa. Máis info en www.cablemovil.es. BONOS DE DATOS ADICCIONAIS, só se poden contratar en líñas que teñan contratado un bono de datos, tantos bonos como se desexe. Vixencia do bono ata final do mes en curso. BONO GCU EMPRESAS, cuota por liña, 1000min. en chamadas entre liñas Cablemóvil que estén baixo o mesmo CIF e que teñan contratado o bono GCU

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN DE MUY ALTA VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO DE O CARBALLIÑO (OURENSE) TSI-061000-2017-92

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE COBERTURA DE BANDA ANCHA DE NUEVA GENERACIÓN DE MUY ALTA VELOCIDAD EN EL MUNICIPIO DE MASIDE (OURENSE) TSI-061000-2017-93

Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional

Una manera de hacer Europa

Unión Europea